Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

08.04.2013 13:24

 test - zde    Java aplet - zde   E-learning - zde

Proč se nám podaří ve vodě zvednout kamaráda, kterého jinak ani neuzvedneme? Protože ve vodě na něj

působí zvláštní síla, která ho nadnáší.

               

Kdybychom na siloměr zavěsili ve vzduchu nějaké těleso, můžeme určit

gravitační sílu Fg, která na něj působí. Jestliže těleso na siloměru ponoříme do

vody, siloměr nám ukáže menší sílu F, která na těleso bude působit.

Tedy na těleso působí svisle vzhůru síla, která těleso nadnáší.

Tato síla se nazývá   vztlaková síla:   značí se Fvz

jednotka – 1N

směr – svisle vzhůru

působí v těžišti ponořené části tělesa

Jak je velká?

Z obrázku je vidět, že vztlakovou sílu můžeme vypočítat tak, že odečteme od gravitační síly sílu, která

působí na těleso po ponoření do kapaliny.

Proč vzniká?

Jestliže ponoříme do kapaliny těleso, bude na všechny jeho stěny působit kapalina hydrostatickou

tlakovou silou, která závisí na hloubce, hustotě a ploše.

Fvz = Fg F

Působení ze stran se navzájem vyruší, protože síly F3 a F4 jsou stejně velké (jsou ve stejné hloubce).

Síly F1 a F2 se vyrušit nemůžou, protož ve větší hloubce působí větší síla, tedy F1< F2. Síla F2 těleso nadnáší a

díky ní vzniká vztlaková síla, kterou tedy lze vypočítat:

Na čem závisí velikost vztlakové síly?

Fvz závisí na objemu ponořené části tělesa – čím větší objem tělesa je ponořen, tím větší

vztlaková síla na něj působí

Fvz závisí na hustotě kapaliny, ve které je těleso ponořeno – čím hustší je kapaliny, tím větší je

vztlaková síla