Zákon akce a reakce

05.12.2012 20:22

E-learning - zde  Opakování všech pohybových zákonů - zde

3.pohybový zákon: zákon vzájemného působení dvou těles (zákon akce a reakce) 

 

Působení sil je vždy vzájemné

  • např. pokud se snažím odtlačit skříň, musím na ni působit silou,a  také ona na mě působí silou → mám otlačené ruce
  • k vzájemnému působení dochází i u těles, která se nedotýkají – gravitační, elektrická a magnetická síla

Obě tyto síly :

 

  • mají stejnou velikost
  • mají vzájemně opačný směr
  • současně vznikají a zanikají
  • nemohou být v rovnováze, přestože mají stejnou velikost a opačný směr, protože každá tato síla působí na jiné těleso

Kde se setkáváme se silami akce a reakce?

  • pustíme-li nafouknutý balónek, začne se pohybovat opačným směrem, než kam uniká vzduch z něj
  • kosmická raketa se po startu pohybuje vzhůru, hořící plyny z trysek unikají opačným směrem
  • při vyskakování z loďky musíme být opatrní, protože loďka se pohne opačným směrem

------------------------------------------------------------------------------------------

Zákon akce a reakce  - otázky

1.            Napiš zákon akce a reakce.

2.            Mohou být síly akce a reakce v rovnováze?

3.            Uveď příklad sil akce a reakce.

4.            Tlačíš rukou na stěnu silou F1, stěna na tebe působí silou F2.

a)           Jaká je velikost těchto sil?

b)           Jaký je jejich směr?

c)           Kde je jejich působiště?

d)          Pokud přestane působit síla F1, jak dlouho bude ještě působit síla F2?