Zákon setrvačnosti - 1. pohybový zákon

02.12.2012 17:16

 

1. pohybový zákon: zákon setrvačnosti (str. 60 – 63)

Těleso, které je v klidu, můžeme uvést do pohybu jen silou – těleso se pohybuje dále i tehdy, přestane-li tato síla působit

Setrvačností těles se zabýval Galileo Galilei, později Isaac Newton – na základě pokusů Galileiho vyslovil zákon:

Zákon setrvačnosti:

Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud na něj nepůsobí jiná tělesa silou

(nebo síly na něj působící jsou v rovnováze).

Obrazek

Např.

- Kopneme do míče,ten setrvává v pohybu, i když už se ho nohou 

  nedotýkáme (po chvíli se zastaví vlivem působení brzdných sil).

- Na stole leží kniha, setrvává v pohybu, působí na ni gravitační síla a  

  tlaková síla podložky, které jsou v rovnováze.

setrvačnost – vlastnost těles  - projevuje se tím, že:

  • tělesa v klidu zůstávají nehybná
  • pohybující se tělesa setrvávají v pohybu rovnoměrném přímočarém

se setrvačností se setkáváme všude kolem sebe, např. při brždění automobilu, při vyklepávání prachu, při bruslení, apod.

__________________________________________________________

Zákon setrvačnosti – otázky:

  1. Napiš zákon setrvačnosti.
  2. Které síly způsobí, že se letící míč po chvíli zastaví?
  3. Na stole leží kniha. Proč se nepohybuje, když na ni působí gravitační síla?
  4. Jak se projevuje setrvačnost tvého těla při jízdě autobusem:

a)      Při rozjíždění

b)      Při brzdění

c)      V zatáčce?

Uveď další příklady toho, kde se setkáváme se setrvačností.