Zápis a čtení desetinného čísla

20.01.2014 18:49

 Prezentace            prezentace v PDF      pro mě příklady

deset. čísla

VýkladVýkladvýklad k vytištění     hry na desetinná čísla

Zlomkům, které mají ve jmenovateli číslo 10, 100, 1000, 10000

…. říkáme desetinné zlomky a můžeme je zapsat jako desetinné číslo.

1/10~=~0,1 říkáme jedna desetina
1/100~=~0,01 setina
1/1000~=~0,001 tisícina
1/10000~=~0,0001 desetitisícina
1/100000~=~0,00001 stotisícina

Desetinná čárka odděluje celou část (celky) a necelou část (desetinnou) čísla.

2{23}/100~=~2,23 – dvě celé dvacettři setin

Když za desetinné číslo doplníme 0 hodnota čísla se nezmění.

2,3=2,30=2,300;~~~48,56=48,560=48,5600

Procvičení :

onlinecviceni.cz  

zapiš desetinné číslo

desetinné číslo na číselné ose

vyber správné desetinné číslo - test