Převrácený poměr, Změna v daném poměru

21.03.2013 15:25

E-learning - zde     Teorie k vytištění zde        Spojovačka

Převrácený poměr

Strany obdélníku a a b jsou v poměru 5 : 4. Pokud je strana a dlouhá 4 cm, může být strana b dlouhá 5 cm?

Straně a přísluší 5 dílků a straně b jen čtyři, je tedy menší. V druhém případě by tedy poměr musel být 4 : 5.

Toto je poměr se zaměněným pořadím členů, tento poměr nazveme převráceným vzhledem k původnímu

poměru.

poměr … 5 : 11     převrácený poměr … 11 : 5

Změna v daném poměru

Prezentace ke stažení - zde

Změnit dané číslo v poměru, znamená vynásobit toto číslo poměrem ve tvaru zlomku.

                             

       

Je-li první člen poměru větší než druhý, jedná se o zvětšení.

Je-li první člen poměru menší než druhý, jedná se o zmenšení.