https://mackenziesdragonsnest.files.wordpress.com/2013/07/past-simple-mind-map.jpg

Past Simple

Adele - Set fire to the rain

01.10.2014 20:14
Set Fire to the Rain   I let it fall, my heart, And as it fell you rose to claim it It was dark and I was over Until you kissed my lips and you saved me   My hands, they were strong But my knees were far too weak To stand in your arms Without falling to your feet   CHORUS: But...

Past Simple Mind Map

21.01.2014 21:29
Past Simple Lesson - irregular verbs    Past Simple Lesson - regular verbs    Video Lesson The frog prince E-learning Practising Past Simple with videos: My holiday.   Where did you go on holiday?   We didn't see a shark.    I have a...

Past Simple - negative

21.01.2014 21:05
E-learning    Engames Practising with videos: The pirate didn't like the treasure.      The three bears. Zápor Při tvoření záporné věty v minulém čase prostém používáme záporku NOT, kterou přidáváme k pomocnému slovesu DID (minulý tvar slovesa DO – srovnejte s...

Past Simple - irregular verbs

21.01.2014 20:43
List of irregular verbs.           Lesson plan E-learning 1  E-learning 2 E-learning 3 u nepravidelných sloves, v kladných větách je významové sloveso v minulém čase (Simple Past Tense) (neboli druhý sloupec v přehledu nepravidelných...

Past Simple - question

21.01.2014 20:21
E-learning      RAP song + songsheet Přehled k vytištění v PDF Věty překlad 1/  Yes or No questions: pomocné sloveso DID + podmět + významové sloveso v základním tvaru Příklad užití ve větě: Did you go to school ? (Šel jsi do školy?.)  Short answers :    Yes, I...

Past Simple - regular verbs

14.01.2014 21:50
E-learning 1   E-learning 2    Spelling rules  Pronunciation ENGAMES Practising with videos :           Say it right.   The pirate sailed to an island.   He wanted the treasure.   ...