Present Continuous Tense

Mind map

06.02.2014 20:39

Present Continuous Tense - Question

26.11.2013 20:48
Otázka  přítomného průběhového času se tvoří analogicky jako u samostatného slovesa ”TO BE” – obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa ”TO BE” . Questions in the Present Continuous Tense (Be) + S +...

Present Continuous Negative

23.11.2013 23:32
E-learning + exercises                  Grammar helpers Zápor přítomného průběhového času se tvoří analogicky jako u samostatného slovesa ”TO BE” – přidáním NOT ke tvaru slovesa ”TO BE”. Tvoření  Subject +...

Spelling rules

22.11.2013 21:05
Pravidla pro psaní průběhové formy sloves       E-learning - zde E-learning - zde Vyber správný spelling zde Game - zde Fill the correct form of the verb - dolň správný tvar slovesa 1. Průběhová forma sloves se tvoří u většiny sloves přidáním koncovky -ing...

Present Continuous Tense - affirmative (kladná věta)

22.11.2013 20:50
Interactive book    E-learning       používáme u děje, který probíhá právě teď - now, - just now, - at the moment pořadí je následující: STRUKTURA PŘÍTOMNÉHO PRŮBĚHOVÉHO ČASU PODMĚT + SLOVESO TO BE V  PŘÍTOMNÉM...