Příprava na přijímací zkoušky

Testy z minulých let - Gymnázium Pelhřimov - různé testy ke stažení ( i čeština)

Online test zdarma SCIO zde

 

Cermat - ilustrační testy 2005 a 2006 zde

Cermat - ilustrační testy 2012 zde

Cermat - ilustrační testy 2015 zde

Cermat - přijímací řízení z roku 2015 zde

Cermat - ilustrační testy 2016 zde

Cermat - přijímací řízení z roku 2016 zde

Cermat - ilustrační testy 2017 zde

 

Zkoušky nanečisto - 3 balíčky ke stažení zdarma zde

Zkoušky nanečisto - online test - zde

Zkoušky nanečisto - vzorové testy ke stažení zde

Různé testy - zde

Videa - přijímací zkoušky z matematiky 2016

1.otázka - Desetinná čísla,                    2.otázka - Mocniny, odmocniny         3. otázka - Zlomky

4. otázka - Mnohočleny,                        5.otázka - Rovnice                             6. otázka - Slovní úloha (rovnice)

7.otázka - Převody jednotek                 8.otázka - Užití Pythagorovy věty       9. otázka -  Množiny bodů daných vl.

10.otázka - Konstrukce čtverce           11.otázka - Podobnost                       12.otázka -  Kružnice vepsaná čtverci

13.otázka - Úhly                                  14.otázka - Objem a povrch kvádru

Videa - ilustrační testy z matematiky 2017

1. otázka - Počítání s deset. čísly        2.otázka - Počítání s racional. čísly   4.otázka - Mnohočleny

5. otázka - Rovnice                              6. otázka - Rovnice - slovní úloha     7.otázka - Převody jednotek

9.otázka - Rýsování úhlů                    10. otázka - Konstrukce lichoběžníku  13.otázka - Úhly v rovnoběžníku    

15.otázka - Procenta